проблема порушення простору у дітей з вадами мови та руху.

 
 

проблема порушення простору у дітей з вадами мови та руху.
 

           Проблема порушення простору у дітей з вадами мови та руху. 

       Орієнтування людини в часі та просторі є необхідною умовою її соціального буття, формою відображення навколишнього світу, успішного пізнання. На важливість розвитку часово – просторових відношень вказували Н.В Четвертухін, Б.Г.Ананьєв, І.С.Якиманська, І.А.Філатова, Н.Я та М.М.Сємаго.

      Розуміння простору  відбувається на основі активних рухів людини в реальному, динамічному просторі з опорою на схему власного тіла при обов’язковій взаємодії органів чуття. Сприймання та переосмислення просторових характеристик і відношень є однією з найбільш складних форм психічного відображення та  необхідною умовою адаптації дітей, оскільки людина живе і діє в реальному світі предметів, які розміщені один відносно одного; явищ, які слідують одні за одними; слів, об’єднаних у фрази; понять, що виражаються певною структурою змісту. Людина, яка втрачає просторові характеристики відчуває дискомфорт, тривожність, невпевненість.

      Просторова організація світу представлена людині в трьох параметрах: реальний простір ( світ оточуючих нас предметів, кожен з яких має свої просторові координати), аналогічні йому уявлення у внутрішньому «Я» (кожен з нас сприймає і пояснює  просторові орієнтири по своєму) та квазіпростір, аналогів якому не існує в реальному світі (знаходження у надрах пам’яті потрібного слова).

    Розуміння просторових відношень між предметами та явищами, їх послідовністю мають значення  у навчанні рахунку, письму, читанні; роботі над складом числа (розряди числа), розумінні відношень порівняння (більше -, далі -…); у розумінні умови задачі,  діях додавання – віднімання; при ознайомленні з графічним образом букви та цифри; розумінні лексико – граматичних конструкцій, побудові фраз, при роботі над будовою слова, розумінні змісту тексту; навчанні малюванню, кресленню, вивченні геометрії, географії та інших дисциплін.

Система просторових і часово – просторових  уявлень дитини починає своє формування в ранньому віці. Виділяють чотири рівневі послідовності оволодіння дитиною просторовими уявленнями (за працями М.М. Семаго):

І рівень. Оволодіння простором власного тіла.  Даний рівень формується на 1 році життя. Дитина поступово оволодіває просторовими напрямками (дослідження В.В.Бушурової) :

- пізнання «ліво – право» відбувається вже в той час, коли дитина лежить на спині;

- пізнання «попереду – вгорі» -  дитина перебуває лежачи на животі та у положенні сидячи;

- пізнання «позаду – внизу» формується у положення стоячи. Причому спочатку відпрацьовується зв'язок аналізаторів  «вухо – око», пізніше «вухо – око – рука».

ІІ рівень. Просторові уявлення про взаємодію зовнішніх об’єктів і тіла.

ІІІ рівень. Взаємовідношення предметів між собою.

ІУ рівень. Лінгвістичний простір. Це рівень формування просторових уявлень на рівні побудови логічних конструкцій у мовленні.

Розвиваючи кожну окрему складову на певному рівні ми опосередковано діємо на всю систему базових передумов, навіть коли вони   не мають прямих зв’язків з тією, що підлягає корекції .Виконючи завдання 4 рівнів слід у 4 етапи (Семаго):

1 етап- визначення схеми тіла та обличчя

ІІ етап - визначення схеми власноготіла та взаємодія з предметами (далі - ближче)

ІІІ етап - робота над схемою тіла та взаємодія у просторі зліва - справа

ІУ етап - формування часових, числових понять та робота з предметним рядом.

     

Рекомендовані ігри та завдання.

 

-         Визначення схеми власного тіла.

Показ частин обличчя на собі, ляльці, зображенні. Що знаходиться над ротом, під носом, між щік? Що найвище за все ( лоб), найнижче (підборіддя), що нижче лоба, вище носа?

Частини тіла: що вгорі, внизу, посередині? Доторкнутися до дитини і запитати: «Що це?». Перерахувати частини тіла знизу вгору чи навпаки, по порядку. Що знаходиться над, під шиєю? Передня та задня частини тіла.

«Домалюй»: праве вухо, ліву руку, ліве око і праву бров.

«З якої руки рукавичка», «З якої ноги шкарпетки», «Відбиток якої руки, ноги».

-         Правий та лівий напрямок.

Права та ліва рука, нога, око. Покажи лівою рукою праве вухо. Розміщення предметів, цифр, букв зліва чи справа від проведеної вертикальної лінії.

-         Просторова взаємодія предметів.

Що зліва та справ від тебе. Поклади предмет зліва чи справа. Визначення лівої чи правої сторін  предмета.

«Магазин» - де розміщені предмети .

Робота на сторінці зошита. Робота в ряду. Орієнтація в клітинці.  Відшукай заголовки, крапки, коми, великі букви. Орієнтація в клітинці.

«Віднови ряд»: викласти ряд предметів з пам’яті.

Намалювати квадрат, в середині квадрата круг, зліва трикутник, на куті зверху… «Куди дивиться предмет».

-         Вивчення схеми тіла , що знаходиться напроти.

«Потисніть праві руки один одному». Стати спиною до дітей: підняти всім праву руку, повернутись обличчям до дітей і пояснити таке розміщення.

«У тебе і у мене» - стояти напроти і визначати де яка частина тіла.

«Дзеркало»: дитина виконує такі ж рухи, як і дорослий визначеною рукою.

 Ігри Б. Нікітіна «Цеглинки» (вид прямо, збоку, зверху).

-         Послідовність предметного ряду.

«Де предмет». «Яке слово пропущено в реченні». «Склади слово з букв інших слів».

-         Послідовність числового ряду.

«Цифровий ряд»: викласти ряд цифр, яке перше зліва, справа, яке з них більше, як росте ряд чисел, в якому порядку спадає, сусіди чисел та їх розміщення, деформований ряд.

-         Графічне позначення напрямків.

Графічні диктанти. Робота з годинником. Схеми – маршрути. Домалюй половину предмета.

 

Використана література:


Лєбєдєва О.А. Актуальність розвитку просторового гнозиса у дітей з ЗНМ.- стаття, м.Пермь

Мастюкова О.М. Лечебная педагогика. - М., 1997.

  Семаго Н.Я ти Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. - М., «Аркти», 2001.

Філатова І.А. Розвиток просторового гнозиса у дошкільнят з порушенням мови. Навчально – методичний посібник. – Єкатеринбург, 2000.Обновлен 09 янв 2014. Создан 10 дек 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником