навчаємо читати із задоволенням

 
 

навчаємо читати із задоволенням
 

         В. Ліщук, педагог новатор, пише: «Вчитись ніколи не рано і не пізно», головне не нашкодити.

      Від народження до 1р головним для розвитку дитини є емоційне спілкування, від такого спілкування вона швидше пізнає світ. В цей період можна показувати букви – це не нашкодить.

        Від 1р до 3р – основною потребою стає предметна діяльність, діти прагнуть не лише спілкуватись з дорослим, а й діяти разом. Слід використовувати цю потребу дитини, щоб вчити її….і буквам, проте суто індивідуально, по 1-2 хв у кілька підходів.

     Від 3р – основною потребою є гра, в результаті якої розвиваються мислення, уява. Це сприятливий період для початку підготовки дитини до школи.

     І все ж, це залежить від  особистісного розвитку малюка. Важливими складовими успішного навчання дошкільнят читанню є:

-      Розвиток сприймання: це сенсорний розвиток, вміння дивитись і бачити, помічати, слухати і чути навколишнє без допомоги; дитина повинна мати достатні її віку увагу, пам'ять, мислення . з 3років розрізняти просторові орієнтири: вгорі-внизу, спереду, на, а також сенсорні еталони: форма, колір, величина, розуміти поняття більше -менше, знати пари предметів, що використовуються разом (чашка-блюдце), у  4роки розрізняти відтінки кольорів, форму, поняття швидко-повільно, над, під, до, від, класифікувати, пояснювати для чого потрібні деякі предмети, наприклад: ключі, вміти рахувати…,у 5років - працювати з множинами в межах 10, запам’ятовувати 6-8 слів, порівнювати сюжетну картинку, виконувати звуковий аналіз слів, переказувати знайому казку, вербально пояснювати відмінність предметів, класифікувати предмети в межах лексичної теми.

-      Розвиток мовлення: дитина повинна мати достатній словник, розуміти слова назви предметів, дій, ознак, почуттів, говорити фразами; мати достатньо розвинену слухову увагу (чути, розрізняти і вимовляти звуки мови. Буває що дитина не вірно вимовляє той чи інший звук, але добре його розрізняє в слові – це не шкодить читанню і майбутньому письму, а от якщо вимова звука пов’язана з недорозвитком слухової уваги – при вивченні відповідних букв можливі труднощі: погане запам’ятовування, плутання букв довгий час. Слід пам’ятати, що відповідність слова спирається на акустично – артикуляційні ознаки слова, тобто вміння почути і відтворити їх артикуляційно). Успішне формування читання можливе лише за наявності чіткого образу звука, який не змішується з іншими ні на слух, ні артикуляційно.

-      Розвиток просторових уявлень: основа на якій будується здатність не лише читати, а й писати.

-      Розвиток зорових сприймань: здатність бачити конкретний предмет в цілому та в деталях, що сприяє розрізненню букв (є схожі за будовою:Р Б П Т Г)…

-      Достатньо розвинену моторику пальців кисті рук, що необхідно для відтворення образу букви.

-      Вміння наслідувати педагога, переймати його спосіб дії з предметами.

-      Врахування інтересів дітей: якщо дитина цікавиться – задовольняти її потреби.

     Коли почати навчати дітей читати, кожен вирішить сам. Проте, незважаючи на можливі проблеми в розвитку, вже в 6років потрібно починати навчання, використовуючи розвиваючі методики та цікаві, корекційні прийоми.

     Принциповим  положенням технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева  є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. (автор виходить з того, що для повноцінного формування особистості потрібно задіяти всі органи чуття, забезпечити належний розвиток відчуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиною предметів і явищ). Такий підхід до навчання читанню розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю – письмовим мовленням. Навчання читанню поєднується з грою та співом. Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів пам’яті : звукової, моторної, зорової, кінестетичної, що робить процес навчання нескладним та захопливим.

      Методика О.Л.Пащенко (креативна методика для роботи з дітьми від 2 до 6років «Асоціативне вивчення букв з елементами ейдетики» ), читання казок «Добрая азбука» (Л.Лопатіна), сприяють  асоціативному мисленню, уяві.

      Ігри «Ліпленої абетки» (Донецьк), розвиваючі ігри М.Монтессорі, В.Воскобовича  допоможуть не лише зберегти образ букви, розвиватимуть моторику.  

     Ігри за Л.Шелестовою («Вчимося читати») доповнюють методику завданнями глобального читання, покладеними в основу читання за Зайцевим.        Враховуючи, що не всі діти сьогодення мають добре розвинені фонематичні сприймання та уявлення (які лежать в основі грамотного письма), а будь яке читання пов’язане з письмом, достатньо уваги слід приділити звукам мови. Методика Т.Ткаченко ( «Корекція порушень складової структури слова») основана на принципах  ознайомлення зі звуками, задіюючи ті ж види пам’яті та мислення, що й вищезгадані розвиваючі методики.

        

 

ОРІЄНТОВНИЙ   ПЛАН

 

 

 № з/п 

 Тема  заняття   

Кількість годин

1.

Знайомство з кубиками, їх класифікація. Немовні звуки мовлення. Мовні органи.

2

2.

Голосні звуки. «Виділення першого голосного в слові, аналіз і синтез поєднання двох голосних»  (Ткаченко).  «Великий Золотий кубик».  Ознайомлення зі складом слова.

1

3.

Звук А. «Виділення першого голосного в слові» (Т.Ткаченко).

1

4

Ознайомлення з буквою А: зліпи, обведи, намалюй, розфарбуй, виклади, конструктор букв, тощо.

1

5

Знайдемо букву в Букварі або створюємо власний букварик.

1

6

Звук У (О,І,И,Е)  «Виділення першого останнього голосного в словах,  аналіз і синтез поєднання 2-4 голосних» (Т.Ткаченко).

1

7

Ознайомлення з буквою У (О,І,И,Е): зліпи, обведи, намалюй, розфарбуй, виклади, конструктор букв, тощо.

1

8

Ігри на читання Л.Шелестової. Знайомство з таблицею М.Зайцева.

1

9

Подорож сторінками Букваря. Ігри з кубиками «Як тебе звати?», «Озвуч ряд». Гра «Живі букви»

1

10

Приголосні звуки – «Дерев’яні» та «Залізні»  кубики. Звук М. «Виділення першого, останнього приголосного в слові, аналіз і синтез поєднання 2 звуків: голосного та приголосного».

1

11

 Ознайомлення з буквою М: зліпи, обведи, намалюй, розфарбуй, виклади, конструктор букв, тощо.

1

12

Ігри на читання Л.Шелестової. Спів за таблицею М.Зайцева. Ігри з кубиками  «Озвуч кубик», «Пишемо імена».

1

13

Подорож сторінками Букваря. Гра «Живі букви»

1

14

Кожні 3-4 нові букви проводити заняття на повторення вивчених букв. Можливе використання завдань «Ліпленої абетки».

Після 12 вивчених букв робота за методикою Т.Ткаченко( визначення позиції звука в слові, синтез звуків в склади та слова, визначення наявності чи відсутності звука в слові, тощо), проте може використовуватись ляше у разі потреби. Увага звертається на звукобеквенний аналіз слів, поділ слів на склади, речення.

В іграх з кубики дотримуватись послідовності, викладеної в підручнику «Навчаймо читанню українською мовою» за методикою М.Зайцева.

      2

15.

Тверді та м'які приголосні звуки. Робота над буквами відповідно попередніх занять.

1

16

Дзвінкі та глухі звуки.

1

17

Слово. Речення. Кубик знаків. Розповідне речення (робота зі схемами речень)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ    РЕЗУЛЬТАТ

   Виконання даної програми дасть можливість:

1.      Опанувати читання, письмо та мову.

2.      Розвинути у дошкільників впевненість у своїй діяльності, у стосунках з іншими людьми.

3.      Сприяти розвитку психічних процесів, всебічно активізувати діяльність дитячого мозку.

4.      Виправити логопедичні недоліки.

5.      Зробити мову дитини чистою та зрозумілою завдяки промовлянню та приспівуванню складів.

6.      Збагатити словниковий запас.

7.       Виховати  активність.

8.       Розвинути здатність працювати самостійно, вміння   отримувати  необхідні знання.

 

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА:

1.      Базова програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»,  Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України; науковий редактор та упорядник О.Л.Кононко. -  Київ: «Світоч», 2008.

2.      Зайцев М.О. Технологія навчання читання. – Москва : «Просвещение», 1989.

3.      Зайцев М.О. Навчаймо читанню українською мовою.- Київ, 2006.

4.      О.Л.Пащенко креативна методика для роботи з дітьми від 2 до 6років «Асоціативне вивчення букв з елементами ейдетики», Київ, 2007

5.      «Першокласна ліплена абетка», Донецьк

6.      Т.Ткаченко  «Корекція порушень складової структури слова»,  Москва, 2002

 

 

 

 Обновлен 21 окт 2013. Создан 13 авг 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником